om te zien

De Grote Kerk bevindt zich op een van de oudste plekken van Genemuiden. Op 14 januari 1275 bezocht bisschop Jan van Nassau de kleine nederzetting om het stadsrechten te verlenen. Bij dat bezoek werd de St. Nicolaaskerk ingewijd. In de loop der eeuwen groeide het stadje en kreeg het haar langgerekte vorm. De kerk stond daardoor niet langer in het centrum maar aan het noordeinde van de bebouwing.

Grote kerk van Genemuiden

Aan het eind van de 15e eeuw beleefde Genemuiden economisch gunstige tijden. Steden brachten dat tot uitdrukking in hoge kerktorens, grote klokken en enorme orgels. Zo ook hier. Het oude orgel werd in 1484 vervangen door een nieuwe en in 1488 betrok men nieuwe klokken bij de beroemde klokkengieter Geert van Wou in Kampen. De oude klokken werden daarbij hergebruikt. Deze beide kostbare investeringen werden gedaan door een bevolking van slechts ongeveer 500 personen

Overijssel ging in 1574 officieel mee met de Hervorming. Deze heroriëntatie van de Kerk op de Bijbel verliep in Genemuiden alles behalve abrupt. De Gereformeerde leer had aanvankelijk sterke concurrentie van het Rooms Katholicisme en Remonstrantisme. Genemuiden kreeg pas in 1593 als een van de laatste kerkelijke gemeentes in de omgeving een predikant.

In 1882/1883 brandde de kerkbuurt af en ging de oude kerk in vlammen op. Op dezelfde plaats verrees de huidige kruiskerk. De toren die eerst aan de westzijde stond, werd toen aan de oostzijde gebouwd. De muren van de toren zijn versierd met reliëfs. Ter gelegenheid van 700 jaar stad in 1975 bood het bedrijfsleven de bevolking het carillon aan, bestaande uit 18 klokken.

Het Touwslagerslaantje is vernoemd naar een touwslagerij die hier destijds was gevestigd.

Een touwslager is een ambachtsman die garens, vroeger meestal van hennep, tot touw verwerkt. De touwslager deed zijn werk in de open lucht, overdekt of in een tentachtig geheel, op een touwslagerij of lijnbaan: een soms wel 300 meter lange, smalle strook grond. Sinds het einde van de 19e eeuw is het beroep vrijwel uitgestorven.

Langs het laantje in het Zoddepark staat een bronzen beeld van de touwslager

touwerslagerslaantje

om te slapen

Traject

Plaats

Naam

Adres

Contact

Opmerkingen

IX

Kampen

B&B Juttershoek

Schoolstraat 2

0630381720

 

 

B&B De Stadsboerderij

Groenestraat 148

0645314453

Sfeervol