om te zien

De Broederkerk in Kampen is een tweebeukige, langgerekte hallenkerk.

De kerk werd in de 14e eeuw gebouwd door de Kamper minderbroeders, als kloosterkerk voor het naast de kerk gelegen Broederklooster. In 1472 werd een groot deel van de kerk door brand verwoest. De kerk werd weer herbouwd, waarbij deels gebruik is gemaakt van de bestaande muren en deels bestaande materialen zijn verwerkt in de nieuwe muren. Uit die tijd dateert ook het achtzijdige traptorentje tussen beide beuken van het koor. Ook de kapconstructie van zowel het schip als van het koor dateren uit de periode van de herbouw.

Broederkerk Kampen

In 1581 kwam de kerk in handen van de protestantse gemeenschap van Kampen. Uit die tijd dateert de scheidingsmuur tussen het schip en het koor. De tweede dwarsmuur in de kerk dateert uit de 19e eeuw. In de, in 1840 gerestaureerde, dakruiter werd in 1994 een klok opgehangen, die afkomstig was uit de Paasbergkerk in Arnhem. Het orgel dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw, maar is in de loop der tijd meerdere malen ingrijpend gewijzigd. De kerk is meerdere malen gerestaureerd.

De Broederpoort en de Cellebroederspoort zijn twee van de drie Kamper stadspoorten die zijn overgebleven. De poorten bevinden zich aan de parkzijde. Aan deze zijde was geen stenen stadsmuur maar een aarden wal ter verdediging van de stad. De poorten zijn in 1465 verplaatst naar de huidige locaties. De oorspronkelijke poorten stonden aan de Kampense stadsgracht de Burgel.

broederpoort
Cellebroederpoort

De Broederpoort is vernoemd naar het Broederklooster, terwijl de Cellebroederspoort haar naam ontleent aan het vlakbij gelegen klooster van de Cellebroeders . Rond 1616 kreeg de Cellebroederspoort haar huidige vorm in maniëristische stijl met veel ornamenten en het stadswapen.

De Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg werd in 1396 gesticht, toen het stadje landinwaarts werd verplaatst, en werd omstreeks 1450 voltooid. Schutspatroon is Sint-Nicolaas, de beschermheilige van de zeelieden en de vissers. Het is een driebeukige pseudobasiliek met gemetselde kruisribgewelven. Sinds omstreeks 1580 is de kerk in protestantse handen. Van voor de Reformatie dateren het eikenhouten koorhek en twee koorbanken.

In 1693 werd de torenspits door bliksem getroffen, waarna deze tot aan het metselwerk afbrandde. De spits werd daarna niet hersteld, maar de toren werd met een plat dak bedekt, wat nog steeds het geval is. In 1797 besloot men de fresco’s in de kerk met witte kalk te bedekken.

Grote of Sint-Nikolaaskerk

Deze fresco’s kwamen tijdens de restauratie van 1971 tot 1975 weer tevoorschijn.

Bronnen:   www.wikipedia.org, www.reliwiki.nlwww.mapio.net

om te slapen

Traject

Plaats

Naam

Adres

Contact

Opmerkingen

X

Elburg

B&B Het Anker

Molenstraat 7

0525685849

0621680431

Betaalbare kwaliteit

Aanrader!