om te zien

Grafheuvels op de Veluwe

Deze dateren van pakweg 2800 tot 1000 jaar voor Christus. En ze blijken opgeworpen te zijn door migranten die vanaf de Russische steppe hierheen trokken.

Onder elke grafheuvel ligt één persoon. Voor het lichaam werd eerst een kuil gegraven, met een grafkamertje erbij waarin giften gingen: een aardewerken beker, een kling, een stenen hamerbijl, een vuurstenen bijl, soms wat barnstenen kralen.

Grafheuvels

Het graf werd afgedekt met een enorme berg plaggen van gras- en heidegrond. Zo ontstond een heuvel. Lang niet iedereen kreeg zo’n monumentaal graf. Ze waren vermoedelijk voorbehouden aan belangrijke personen uit de familie of uit de gemeenschap.

Bronnen: www.volkskrant.nl/wetenschap & www.boswachtersblog.nl

Binnentuin over God

In een voormalig zwembad liet een christelijk ondernemer tot in detail Bijbelse voorstellingen nabouwen.

Het gebouw bestaat uit vier ruimten: de eerste twee gaan over God als schepper van hemel en aarde, de derde over Jezus en de laatste over de Heilige Geest.

In de ruimte over Jezus staat het pronkstuk van de Binnentuin: een levensgrote replica van Jezus’ vermeende graf in Jeruzalem.

Bron: www.binnentuinovergod.nl

Binnentuin

Landgoed Schaffelaar

Landgoed Schaffelaar is een park met landhuis. Het landhuis dateert van rond 1850 en wordt gezien als het belangrijkste Nederlandse landhuis in neotudorstijl.

Deze stijl is een romantische interpretatie van de tudorstijl met ook hier een uitbundig gebruik van ornamenten.

Plaatselijk wordt het Kasteel De Schaffelaar genoemd.

Op hetzelfde landgoed, ongeveer 250 meter in noordwestelijke richting, stond in de 16e eeuw op de Koewei een huis, dat eerst Hackfort en later Schaffelaar (als eerbetoon aan Jan van Schaffelaar) werd genoemd.

Landgoed Schaffelaar

Rond 1585 werd het kasteel – toen nog met een slotgracht omgeven – verwoest door de Spanjaarden.

Het pand werd in 1767 met een voor Gelderland ongekende stijl en luxe herbouwd. De tuin werd ontworpen door een leerling van André le Nôtre, ontwerper van de paleistuinen van Versailles.

In 1800 brandde het huis af. Op 1 april 1852 werd de eerste steen gelegd voor het huidige landhuis, zo’n 250 meter dichter bij het dorp.

Bron: www.wikipedia.org

De Oude Kerk in Barneveld (voorheen Grote- of Odolphuskerk) is een gotische hallenkerk.

Dit is een kerk met meerdere beuken, waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en soms ook even breed zijn als de middenbeuk.

Het bisdom Utrecht maakt in de 12e of 13e eeuw voor het eerst melding van een kerk in Barneveld. Oorspronkelijk was het een kruiskerk, maar door meerdere uitbreidingen (laatste in 1930) is de huidige vorm ontstaan. In 1421 werd de kerk ernstig beschadigd door brand tijdens de strijd tussen de Utrechtsen en de Geldersen. In 1482, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, sprong volgens de overlevering de in het nauw gedreven Kabeljauw Jan van Schaffelaar van de toren van de kerk.

Oude Kerk in Barneveld

Op het kerkplein is een standbeeld van hem te zien. De vierkante toren is in 1828 compleet herbouwd. Net onder de spits bevindt zich sinds 1963 het carillon. Dit was eerder lager in de toren gesitueerd.

Reeds halverwege de 16e eeuw was er sprake van een Renesse-orgel in de kerk. Het huidige zogenaamde Paradijsorgel dateert van 1765.

Odulphus, ook wel Odolph, Odulf, Odulp genaamd was een Frankisch geestelijke van de rooms-katholieke kerk die begin 9e eeuw als missionaris werkzaam was in Friesland, standplaats Stavoren. Als ‘Apostel der Friezen’ werd hij heilig verklaard.

Bronnen: www.wikipedia.org & www.reliwiki.nl

om te slapen

Traject

Plaats

Naam

Adres

Contact

Opmerkingen

XIV

Stroe

B&B ‘t Achterhuus

Wolweg 47

0342441426

0651141027

Appartement voor max 5 personen

Zeer betaalbaar. Clarapad gaat er langs.

XIV

Barneveld

B&B Nooitgedacht

Bouwheerstraat 59

0620736094

 

 

 

Bed&Barneveld

Pastoor Gowthorpestraat 20

0648923317

Zeer betaalbaar.  Clarapad gaat er langs.

 

 

Pension de Boschkamp

Otelaarseweg 5

0342412277