Advent

Het kerkelijk jaar begint met de komst, het lijkt naar het kwetsbare
soort dat in ons midden geboren zal worden met Kerstmis. Volg daarna de
verhalen over Jezus’ leven en wat Hij ons betekent. 
 
Met het vieren van zijn
opstanding met Pasen, zijn Hemelvaart en het doorgeven van zijn
inspiratie aan zijn leerlingen met Pinksteren, wordt verteld hoe het
verhaal verder is gegaan in de jonge kerk. Samen met de verhalen sterven
melden aan Jezus’ leer. 
 
Jezus die op een geheel andere manier
koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap
zijn van een andere orde. het draait niet om macht en
eigenbelang, integendeel het draait om aandacht en hulp voor de minsten,
de armen. 
 
Als we de verhalen hebben gehoord, is het aan ons om te kijken wie
Jezus voor ons is: een koning hoog op een troon of een herder die met
ons meeloopt. 
 
Is het beeld van de herder waarmee je weer een  nieuwe advent ingaat?