3 januari, H. Naam van Jezus, Jezus’ naamdag

Grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en  Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan: zo eindigt vandaag het evangelie. 

De mensen volgden Hem omdat ze ervaarde hoe bijzonder Jezus was en zijn woorden werkte bevrijdend waarbij de innerlijke dorst werd gestild. Ook nu neem je iets te drinken als je dorst hebt en als je niet de moeite neemt om iets te drinken, zal je dorstig blijven. Je dorst lessen helpt om de Heer levend te houden.

Franciscus van Assisi (1181/1182-3/10/1226) was een lekenbroeder en bracht het evangelie naar de mensen.         
Clara van Assisi (1193/1194-11-8-1253) van zijn eerste volgeling en nam het contemplatieve bidden voor haar rekening.

Samen met al hun volgelingen blijft de richting, toen en anno 2022;
Jezus Christus die arm op aarde was geweest en zo voor ons aan het kruis is gestorven, beschouwend, bespiegelend en overpeinzend bidden, een vitale aanwezigheid in onze maatschappij om al biddend het evangelie te verspreiden, het dorstlessend zijn.

Het Team Clarapad wenst u vrede en alle goeds voor 2022. Dat dit jaar uw dorstlessendheid en geloofstaal of het (her)vinden hiervan centraal mag staan bij het pelgrimeren.